בימ"ש לתעבורה – זיכוי מחציית צומת באור אדום וגרימת תאונה

כנגד י.ח הוגש כתב אישום בגין חציית צומת באור אדום וגרימת תאונה בה נחבל אדם ונגרם
נזק לרכוש. כתב האישום התבסס על עד ראיה אובייקטיבי לכאורה שטען כי ראה את התאונה
לאחר ניהול התיק ואחרי חקירתו של העד “Vאובייקטיבי” ע”י הסנגור, החליט בית המשפט
לתעבורה לזכות את הנאשם