מחיקת עבירת שכרות בתאונה

תאונה עצמית תחת השפעת אלכוהול, אחרי דיון נמחקה עבירת תחת השפעת אלכוהול.