מחיקת עבירת שכרות

נהיגה בשכרות מעורבות בתאונה ועזיבת מקום תאונה. אחרי חקירות עדי התביעה, נמחקה עבירת השכרות מהתיק